Creative Media Consulting

Make My Day is een onafhankelijke consultancy firma die helpt bij praktische oplossingen voor creatief en zakelijk beleid van media en communicatie, zowel op korte als lange termijn.

Make My Day heeft jarenlange ervaring als consultant voor media bedrijven die zich in Belgie willen vestigen, en voor de belangrijkste Vlaamse mediahuizen (Print, Radio, Televisie, Kabel).

Wat ook de keuze van uw doelpubliek is, zonder een creatieve en aantrekkelijke strategie is een duurzame relatie met de consument niet mogelijk. Publieksonderzoek zal de grote lijnen van de strategie kunnen aanduiden, maar zal altijd een verlangen naar nieuwe verassende benaderingen onderlijnen. Het gedeelte dat uw medium fris houdt, en kan ondersteund worden door een creative development strategie, zowel wat invulling, marketing als CRM betreft.

In het bijzonder heeft Make My Day zich de laatste jaren gespecialiseerd in de creatieve invulling voor digitale en interactieve televisie.

Als je graag beroep doet op mensen met ervaring en een verregaande toekomstvisie, dan is Make My Day de juiste keuze. Een vrijblijvend gesprek zal meteen de mogelijke samenwerking duidelijk maken.

Make My Day
Sint Pietersaalststraat 16
9000 Gent

e-mail: make-my-day (at) telenet (dot) be

Make My Day is an independent consultancy company, providing practical solutions for creative and commercial management in media and communication, short term as well as long term.

Make My Day has many years' experience as consultant for media companies who want to set up business in Belgium, and for most of the important Flemish media houses (Print, Radio, Television, Cable).

Whatever the choice of your target public is, without a creative and attractive strategy, it is impossible to develop a durable and permanent relation with the consumer. Research will indicate the major lines of the strategy, but will always point to the need for new and surprising approaches. The part that keeps your medium fresh and attractive, can be supported by a creative development strategy, concerning content, marketing and CRM.

In particular, over the past years, Make My Day has specialized in the creative solutions for digital and interactive television.

If you want to involve people with vast experience and a far-reaching view of the future, Make My Day is the right choice. An informal conversation will clarify the possibilities of a possible cooperation.

 

Make My Day
Sint Pietersaalststraat 16
9000 Gent

e-mail: make-my-day (at) telenet (dot) be